XVI Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

27 lutego br. podczas XVI Sesji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą tematyce historycznej polskiego podziemia niepodległościowego, przygotowaną w ramach Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się 3 marca 2020 r. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim. Na ekspozycjach przybliżono sylwetki dwóch Niezłomnych Bohaterów: sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK Danuty Siedzikówny ps. „Inka” oraz pochodzącego z Zagorzyc żołnierza Wojska Polskiego por. Karola Chmiela ps. „Grom”, którego imię nosi obecnie miejscowa placówka szkolna. Część materiałów do wystawy została wykorzystana ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej.

Na początku sesji Starosta wnioskował o zmianę porządku obrad polegający na wprowadzeniu informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej koronawirusa oraz w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu.

W porządku obrad sesji znalazły się również: podjęcie uchwał w sprawie zamiaru likwidacji Szkół Policealnych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, zmiana uchwały dotyczącej nadania Domowi Pomocy Społecznej w Rudzie imienia Świętego Jana Pawła II w związku z Jego kanonizacją w 2014 r. Program sesji obejmował również sprawozdania Komendantów Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i Policji z rocznej działalności, które zawierały informacje o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o jego zagrożeniach oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie w 2019 r.

publikacja: 28-02-2020 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.