Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2018/2019

Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2018/2019 Województwo Podkarpackie, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, realizować będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dwa projekty stypendialne:

  1. projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019” skierowany do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4.000 zł. planuje się objąć 400 uczniów/uczennic (w tym: 320 z liceów i 80 ze szkół gimnazjalnych)
  2. projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019” skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wsparcie stypendialnym w wysokości 4.000 zł. planuje się objąć 390 uczniów/uczennic ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (w tym: 78 zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i 312 techników).

Nabory wniosków o przyznanie stypendium planuje się przeprowadzić we wrześniu br.

Informacje o projektach dostępne będą na stronie internetowej https://www.podkarpackie.edu.pl/. Kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu pod nr tel. 17 747 59 52 w zakresie projektu, o którym mowa w pkt.1 oraz 17 747 59 50 w zakresie projektu, o którym mowa w pkt. 2 lub e-mail na adres poczty elektronicznej dek@podkarpackie.pl

publikacja: 29-06-2018 , aktualizacja: 29-06-2018, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.