Otwarcie mostu w Sędziszowie Małopolskim

23 grudnia br. w Sędziszowie Małopolskim dokonano odbioru końcowego inwestycji realizowanej przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski polegającej na przebudowie mostu na potoku Budzisz w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim.

Dotychczasowy most był obiektem stałym, dwuprzęsłowym o całkowitej długości 25,80 m. Szerokość użytkowa wynosiła 9,50 m, w tym szerokość jezdni 7,0 m oraz chodników 2 x 1,25 m. Stan techniczny mostu był niezadowalający, dlatego Powiat pozyskał środki zewnętrzne na jego przebudowę z rezerwy subwencji ogólnej.

W związku z przebudową mostu zostały wykonane roboty rozbiórkowe dotychczasowego obiektu stałego. Nowy most jest obiektem jednoprzęsłowym, zlokalizowanym w miejscu starego obiektu. Długość całkowita konstrukcji wynosi 24,20 m. Wykonano również roboty regulacyjne i ubezpieczeniowe odcinka koryta potoku, m.in. wyrównanie oraz umocnienie dna potoku narzutem kamiennym z kamienia grubego z zaklinowaniem, umocnienie skarp potoku z koszy siatkowo-kamiennych.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym była firma SARINŻ Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie.

Wartość inwestycji: 3 975 519,09 zł (wartość całego projektu wraz z kosztami nadzoru: 4 006 507,39 zł, dofinansowanie: 1 904 424,00 zł – z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa
i 100 000,00 zł – od Gminy Sędziszów Małopolski).

Na otwarciu obecni byli: Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Witold Darłak, Wicestarosta Powiatu Pani Bernadeta Frysztak, Radny Powiatu Pan Krzysztof Dziuba, Sekretarz Gminy Sędziszowa Małopolskiego Pan Jan Maroń, Przedstawiciele Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa oraz Wykonawcy.

Pierwsi kierowcy przejeżdżający przez nowo otwarty most otrzymali upominkowe komplety materiałów promocyjnych.

publikacja: 23-12-2021 , autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.