ReAKTYWIZATOR - rozpoczęła się II edycja projektu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w II edycji projektu „reAKTYWIZATOR”. Rekrutacja potrwa do 26 maja 2017 roku.

Projekt skierowany jest do:

– osób długotrwale bezrobotnych (tj. osoba pozostająca w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat), a także osoba niezarejestrowana
w Urzędzie Pracy pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres  ostatnich 12 miesięcy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Osoby takie potwierdzają fakt bycia osobą bezrobotną poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia).

– osób powyżej 30 roku życia,

– zamieszkujących następujące powiaty województwa podkarpackiego: ropczycko-sędziszowski, dębicki, strzyżowski, kolbuszowski, łańcucki, rzeszowski a także miasto Rzeszów.

Projekt zapewni kompleksowe wsparcie w zakresie podniesienia kwalifikacji
i zwiększenia możliwości podjęcia zatrudnienia.

Formularze zgłoszeniowe do Projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Biurze Projektu pod adresem: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 314 (II piętro) w godz. od 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony komputerowo, podpisany czytelnie przez Kandydata do udziału w projekcie w miejscach do tego wskazanych oraz zaparafowany na każdej stronie.

publikacja: 15-05-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.