Tematyka rolnictwa na VII Sesji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

W dniu 25 kwietnia 2019 roku, podczas VII Sesji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, rozmawiano m. in. o szansach i wyzwaniach lokalnego rolnictwa i obszarów wiejskich.
Z ramienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie udział wziął Z-ca Prezesa  - Pan Tomasz Nowakowski. Jego wystąpienie dotyczyło informacji w zakresie nowych możliwości programowych i finansowych dla rolników prowadzących działalność gospodarczą. Przedstawił także efekty wdrażania przez ARiMR programów pomocowych.
Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, radni Rad Gmin i Miast z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, interesowało uproszczenie biurokracji związanej z otrzymywaniem dopłat do działalności gospodarczej i skrócenie terminu oczekiwania na otrzymanie dotacji. 
W dalszej części wystąpienia Pan Prezes zachęcał do kontaktu z Agencją i wykorzystanie szansy na inwestycje jakie stwarzają dla rolników aktualne programy. Wyraził także wolę dalszych spotkań i rozmów w celu rozwiązywania aktualnych problemów.

publikacja: 26-04-2019 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.