Za nami ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

W dniu 16 października 2018 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyła się ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

W trakcie obecnej kadencji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbyło się 40 sesji, podczas których przegłosowano i przyjęto szereg istotnych uchwał, dzięki którym zrealizowano wiele ważnych inwestycji i przedsięwzięć - drogowych, w oświacie, ochronie zdrowia, pomocy społecznej.

W związku z tym, że była to już ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu, obrady zakończyły podziękowania przekazane każdemu radnemu przez Przewodniczącego Rady Powiatu - Józefa Rojka oraz Wicestarostę - Bernadetę Frysztak , za owocną współpracę oraz całokształt działalności społecznej, publicznej, realizację zadań na rzecz gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju. Dodatkowo na pamiątkę, każdy z radnych otrzymał pamiątkowe tableau.

Dyplomy uznania za zasługi oraz zaangażowanie w prace na rzecz społeczności lokalnej od Przewodniczącego Rady Powiatu - Józefa Rojka oraz Starosty - Witolda Darłaka otrzymali: Zdzisław Pupa – Senator RP, Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Jacek Magdoń – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Andrzej Czochara - Przewodniczący Oddziału NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Ropczyce.

publikacja: 17-10-2018 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.