Powiat finalizuje kolejne inwestycje drogowe.

Powiat Ropczycko – Sędziszowski zakończył realizację inwestycji pn. „Przebudowa czterech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: ulicy powiatowej Nr 1357R Piłsudskiego w Ropczycach, ulicy powiatowej Nr 1351R Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim,  drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Iwierzyce i Nawsie oraz budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka”.

Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 328 866,83 zł, a koszt inwestycji wyniósł 439 096,79 zł. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym była Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady.

W ramach inwestycji przebudowano cztery istniejące przejścia dla pieszych poprzez:

  • wykonanie oznakowania grubowarstwowego farbami chemoutwardzalnymi,
  • montaż oznakowania pionowego interaktywnego, zasilanego z indywidualnego źródła energii, ładowanego panelami fotowoltaicznymi wraz z detektorami ruchu,
  • montaż oświetlenia przejścia przez lampy LED hybrydowe, zasilane z indywidualnego źródła zasilania, ładowanego panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową,
  • wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych oraz montaż specjalnego rodzaju kostki integracyjnej z wypustkami antypoślizgowymi.

Inwestycja objęła również budowę nowego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1225 R Kosowy – Kamionka - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka wraz z odcinkiem chodnika o długości ok. 10,0 m (stanowiącym połączenie istniejącego chodnika z miejscem projektowanego przejścia) oraz poszerzeniem jezdni do 6,0 m.

publikacja: 28-06-2022 , aktualizacja: 28-06-2022, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.