II Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1)      Otwarcie II Sesji Rady Powiatu.

2)      Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3)      Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

a)      w sprawie:  ustalenia ilości i nazw stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

b)      w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

c)       w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

d)     w sprawie: powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

e)      w sprawie: delegowania Radnych Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego do składu komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

f)       w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

g)      w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,

h)      w sprawie: darowizny nieruchomości,

i)        w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

4)      Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

5)      Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

6)      Sprawy różne.

7)      Zamknięcie Sesji.

publikacja: 20-11-2018 , aktualizacja: 20-11-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.