Jasełka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach

Święta Bożego Narodzenia to piękny czas pełen miłości, pojednania i wzruszeń, z którym wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich są jasełka, które przenoszą nas w bardzo odległe czasy i przypominają, że w Betlejem przyszedł na świat Zbawiciel. 19 grudnia br. w podniosłej i uroczystej atmosferze odbyło się spotkanie opłatkowe całej społeczności szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Ten dzień uświetniły jasełka przygotowane przez uczniów tejże placówki.Wychowankowie z wielkim przejęciem odgrywali swoje role i starali się przekonać licznie zgromadzoną widownię co jest istotą Bożego Narodzenia. Pojawiły się biblijne postacie związane z przyjściem Boga na świat. Tuż obok nich oglądaliśmy ludzi ze świata współczesnego, błądzących i szukających sensu życia. Każdy z nich odnalazł Go w sobie, przyjmując narodzone Dobro. To była bardzo mądra i głęboka część artystyczna, skłaniała do refleksji i zatrzymania się na chwilę w tym „zabieganym” świecie.  Przedstawienie wzbogaciły również piękne kolędy i pastorałki.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z PUW w Rzeszowie, Maciej Szymański - Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON, Mateusz Kutrzeba – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy z WUP w Reszowie, Piotr Kapusta – Z-ca Burmistrza Sędziszowa Młp., Andrzej Czochara - Przewodniczący Oddziału NSZZ "Solidarność" w Ropczycach, Zofia Mudryk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, Tomasz Totoń – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Grażyna Baran – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach, Jan Flisak – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp., Ryszard Świętoń – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach, Br. Stanisław Szlosek – Gwardian Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp. Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowali: Witold Darłak – Starosta Powiatu, Bernadeta Frysztak – Wicestarosta, Agnieszka Ochał – Wiceprzewodnicząca Rady, Ryszard Filipek – Członek Zarządu, Radni Powiatowi: Dorota Strzyż i Wiesław Rygiel.

publikacja: 20-12-2017 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.