Katarzyna Kiebała przedstawicielem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Katarzyna Kiebała przedstawicielem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Kasia pochodzi z Krzywej. Jest uczennicą klasy drugiej o profilu humanistyczo-medialnym w I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Interesuje się historią i literaturą, zwłaszcza XIX wieku. Na tych polach też odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach, których efektem było włączenie jej jako stypendystki do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Z szeroko rozumianą humanistyką chcę związać swoją przyszłość. Realistka, twardo stąpającą po ziemi, która jednocześnie bardzo chce zmieniać świat i działać dla innych. Dlatego właśnie zdecydowała się aplikować do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jest w nim przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego jest gronem składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu naszego województwa, zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym. Ma przede wszystkim charakter wnioskodawczy i opiniująco-doradczy dla samorządu województwa podkarpackiego a jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie spraw młodego pokolenia oraz zwiększania świadomości wśród młodzieży na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie. Działa od jesieni zeszłego roku. Do tej pory odbyły się 3 posiedzenia, w tym jedno w formie online.

Młodzieżowy Sejmik składa się z 33 przedstawicieli, wybieranych na podstawie zgłoszeń. Aby móc ubiegać się o członkostwo w Sejmiku należy spełniać łącznie następujące warunki: zamieszkiwać na terenie województwa podkarpackiego, mieć od 16 do 24 lat a także posiadać status ucznia lub studenta. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Wyborcza powołana uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego dokonuje wyboru 33 przedstawicieli Sejmiku reprezentujących proporcjonalnie pięć okręgów wyborczych odpowiadających terytorialnie okręgom do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Warto podkreślić, że Młodzieżowy Sejmik działa w podobnej formule jak Sejmik Województwa Podkarpackiego bowiem podstawą jego funkcjonowania są cykliczne sesje, które odbywają się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

82945840_200398727824581_8477623798811351728_n

83343228_394893268102090_5161979441383996534_n

fot. K.Kiebała

publikacja: 15-06-2020 , aktualizacja: 15-06-2020, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.