„Podkarpacka Motywa(k)cja osób niepełnosprawnych”

Fundacja Challenge Europe
zaprasza do udziału w projekcie
„Podkarpacka Motywa(k)cja osób niepełnosprawnych”


Fundacja realizuje projekt p.n.: „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSRAWNYCH” zaprasza do udziału osoby niepracujące w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie woj. Podkarpackiego, zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.

Wartość projektu:  1 988 400,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich:  1 690 140,00 zł

Celem projektu jest podwyższenie do IX 2018r. aktywności społeczno – zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 72 mieszkańców województwa podkarpackiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno – zawodowym.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym:

- posiadające zamieszkanie na terenie woj. Podkarpackiego,

- spełniające kryterium zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczy osób niebędących podopiecznymi OPS lub PCPR, oraz zaświadczenie OPS lub PCPR w przypadku podopiecznych OPS lub PCPR),

- posiadające status osoby pozostającej bez pracy,

- status na rynku pracy - wymagany III profil pomocy, lub bierne zawodowe.

Nasi specjaliści pomogą Ci stworzyć indywidualną ścieżkę kariery, a także znaleźć pracę. Dzięki szkoleniu zdobędziesz nowe kwalifikacje, a podczas stażu doświadczenie zawodowe. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

publikacja: 17-11-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.