Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2030.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących drugiego etapu opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2030.

Drugi etap dotyczy konsultacji projektów kluczowych stanowiących przedsięwzięcia inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Dokumentem będącym przedmiotem konsultacji jest „Wykaz projektów kluczowych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2030”. (Załącznik poniżej artykułu)

Do udziału w tym procesie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy drogą elektroniczną mogą zgłaszać swoje uwagi, opinie oraz propozycje. Państwa udział w konsultacjach będzie stanowił aktywny wkład w opracowanie strategii oraz pozwoli na uwzględnienie rzeczywistych potrzeb powiatu.

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych wszelkie sugestie będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu, który podejmie decyzję o ostatecznym kształcie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2021-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 24.11.2020 – 30.11.2020
Uwagi, opinie i propozycje prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@spropczyce.pl do dnia 30.11.2020 r.

publikacja: 24-11-2020 , aktualizacja: 24-11-2020, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.