XXX Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.      Otwarcie XXX Sesji Rady Powiatu.

2.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

4.      Projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu.

5.      Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał w sprawie:

5.1   w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na rok 2018 na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej.

5.2   w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na rok 2018 na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej.

5.3 w sprawie powierzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogami powiatowymi.

5.4   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Ropczycach.

5.5   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Ropczycach.

5.6    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Ropczycach.

5.7    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Ropczycach.

5.8    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1
w Ropczycach.

5.9    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1
w Sędziszowie Młp.

5.10         w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2
 w Ropczycach.

5.11         w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Sędziszowie Młp.

5.12         w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Ropczycach.

5.13         w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Sędziszowie Młp.

5.14         w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Ropczycach.

5.15         w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Specjalnej w Ropczycach.

5.16         w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim.

5.17         w sprawie zmiany delegowanych Radnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

5.18         w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

5.19         w sprawie udzielenia bonifikaty.

5.20         w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/201/2017 z dnia 4 września 2017 r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2017 r.

5.21         w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2018r.

5.22         w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

6.       Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

7.      Sprawy różne.

8.      Zamknięcie Sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

JÓZEF ROJEK

publikacja: 22-11-2017 , aktualizacja: 22-11-2017

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.