Wakacje, wakacje........

24 czerwca 2016r. – podobnie jak we wszystkich szkołach – w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/16. Po mszy świętej w kościele parafialnym p.w. Bożego Miłosierdzia, w szkolnej hali widowiskowo-sportowej zebrali się zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz oczywiście uczniowie klas pierwszych i drugich.

Starostwo Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowała Pani Wicestarosta – Bernadeta Frysztak.

Koniec każdego roku szkolnego to czas podsumowań, statystyk i refleksji i podziękowań:   

- władzom samorządowym za  sprawowanie opieki nad  szkołą, za troskę i wsparcie,

- rodzicom uczniów, za współpracę, życzliwość, za gotowość niesienia pomocy szkole  i wspieranie  inicjatyw,

- Państwu Profesorom i Księżom za czas, poświęcenie i serce okazywane uczniom, za organizację wycieczek dydaktycznych i turystycznych, za dodatkowa  pracę,

- pracownikom administracji, służby zdrowia, pracownikom obsługi za  trud włożony   w to, aby szkoła funkcjonowała jak najlepiej w każdej dziedzinie,

- uczniom za  angażowanie się w działalność pozalekcyjną, przygotowywanie imprez szkolnych, apeli, za pracę w różnych organizacjach, szczególnie we wszystkich sekcjach  Samorządu Uczniowskiego, Licealnego Teatru Muzycznego,

- członkom pocztu sztandarowego i koła strzeleckiego „Strzelec”,  za  reprezentowanie szkoły na wielu różnorodnych uroczystościach patriotycznych nie tylko na terenie miasta ale również powiatu i województwa ,

-  wszystkim, którzy przyczynili się do promocji szkoły w środowisku,

- wszystkim za ofiarność w akcjach charytatywnych, za wszelkie przejawy działalności przedsiębiorczej.

W tym dniu 36 uczniów (19%) spośród wszystkich   otrzymało   z rąk p. Wicestarosty – Bernadety Frysztak i p. Dyrektor Szkoły – Lucyny Doroby, świadectwa z wyróżnieniem i prawo wpisu do Złotej Księgi Szkoły. Pan Przewodniczący Rady Rodziców uhonorował  nagrodami 18 uczniów za 100% - ową frekwencję a nauczyciel biblioteki  piątkę uczniów za najlepsze wyniki w czytelnictwie..

Uroczystość zakończyła się występem artystycznym uczniów klasy Ic i pożegnaniem uczennic z Włoch, które w ramach wymiany międzykulturowej AFS prze cały rok uczyły się w sędziszowskim Liceum. Pożegnaniu towarzyszyły chwile wzruszeń, które udzieliły się wszystkim, nie tylko  uczennicom, czy rodzinom ich goszczącym. Wakacje, wakacje...... te słowa były odmieniane przez wszystkie przypadki  w tym dniu..

publikacja: 27-06-2016 , aktualizacja: 27-06-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.