XXIX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

XXIX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się w dniu
23 lipca 2021 r. (piątek) o godz.14.00 w formie zdalnej.

Sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr CXL/926/2021 Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Sesji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
a) w sprawie powierzenia Gminie Sędziszów Małopolski zadania zarządzania drogą powiatową.
4. Zamknięcie sesji.

 
Józef Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 21-07-2021

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.