Odprawa roczna, czyli podsumowanie pracy powiatowej komendy w 2016 r.

26 stycznia br. z udziałem Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Tadeusza Szymanka, a także przedstawicieli samorządów: powiatowego i gminnych odbyła się odprawa roczna. Głównym tematem odprawy było przedstawienie stanu bezpieczeństwa w powiecie ropczycko-sędziszowskim oraz podsumowanie pracy powiatowej komendy za rok 2016.

W odprawie wzięli udział przedstawiciele samorządów z całego powiatu na czele ze  Starostą Witoldem Darłakiem,  przedstawiciele służb mundurowych oraz  kadra kierownicza i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach oraz Komisariatu w Sędziszowie Młp.

Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach nadkomisarz Wojciech Rak przywitał przybyłych gości  i poprzez multimedialną prezentację przedstawił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu w 2016 roku. Omówione zostały m.in. kwestię przestępczości w powiecie, bezpieczeństwa w ruch drogowym, podejmowanych działań prewencyjnych. Na koniec Komendant Powiatowy Policji,  podziękował obecnym na odprawie gościom za dotychczasową współpracę oraz okazywaną pomoc  samorządów w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

publikacja: 26-01-2017 , aktualizacja: 26-01-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.