Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów w m. Broniszów

loga do strony

W dniu 29 czerwca  pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim zawarta została umowa dotycząca przyznania pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów w m. Broniszów”. 

Podpisanie umowy jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Realizacja tej operacji pozwoli na osiągnięcie celu, którym jest: Poprawa warunków komunikacyjnych w miejscowości Broniszów poprzez przebudowę drogi na dł. 538m.

Przebudowa obejmie wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem oraz budowę jednostronnego chodnika. Planowany koszt przebudowy to 890 420,37 zł, z czego 63,63% w wysokości 566 574,00 zł stanowi pomoc w ramach wspomnianego wyżej programu, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu, w wyniku którego wybrany zostanie wykonawca tej inwestycji.

publikacja: 07-07-2016 , aktualizacja: 08-07-2016, autor: Marta Cesarz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.