SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ROPCZYCACH ZAPRASZA!

SOSW

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


Branżowa Szkoła i Stopnia jest szkołą o 3-letnim cyklu kształcenia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej.

Kształcimy w zawodach:

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
(pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych: hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi)


PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII
(absolwent może podejmować pracę w obiektach zbiorowego żywienia tj. restauracjach, stołówkach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, wykonywać prace pomocnicze związane z ekspedycją potraw i napojów)


MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
(absolwent może być zatrudniony na stanowiskach montera instalacji sanitarnych w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.)


CUKIERNIK
(cukiernik może podejmować pracę w cukierniach, w magazynach wyrobów gotowych, w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych)


OGRODNIK
(absolwenci mogą pracować w przedsiębiorstwach ogrodniczych, szkółkach roślin, zakładach konserwacji terenów zielonych, firmach zajmujących projektowaniem i zakładaniem ogrodów, a także mogą samodzielnie zajmować się pielęgnacją i utrzymaniem ogrodów pracując na własny rachunek)


PIEKARZ
(absolwent znajdzie praca w zakładach piekarskich, , zakładach gastronomicznych, a także może prowadzić własną działalność gospodarczą)


ŚLUSARZ
(ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własna działalność gospodarczą).


Do Branżowej Szkoły I Stopnia mogą uczęszczać uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem w tym zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją.

Przygotowujemy uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Uczniowie naszej szkoły zdają taki sam egzamin zawodowy jak uczniowie innych szkół branżowych. Ukończenie szkoły daje naszym uczniom takie same uprawnienia do wykonywania zawodu. Na żadnym dokumencie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, a  także na świadectwach szkolnych nie widnieje napis szkoła specjalna.

Prowadzimy nabór w systemie ciągłym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach działa Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1. Powstała ona specjalnie z myślą o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Podczas lekcji w naszej szkole uczniowie pogłębiają swoją wiedzę o świecie i życiu. Większość zajęć ma charakter praktyczny i uczy konkretnych umiejętności.

W ramach przygotowania do pracy zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego, przygotowywania posiłków, wykonywania prac porządkowych w domu i ogrodzie, zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu ogrodnictwa. Nabywają umiejętności niezbędne do wykonywania prostych prac biurowych, obsługują komputer i inne urządzenia techniczne.

Uczniowie rozwijają swoją sprawność fizyczną, uczestniczą w zawodach sportowych oraz konkursach z wielu różnorodnych dziedzin życia. Bierzemy udział w atrakcyjnych wycieczkach.

W naszej szkole zawsze jest czas i miejsce na rozwijanie zainteresowań, indywidualnych predyspozycji i uzdolnień. Zajęcia zawsze dostosowane są do potrzeb i możliwości ucznia.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się zawsze z uśmiechem, panuje tu domowa atmosfera, a każdy jest mile widziany i akceptowany.

Rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym. Jeśli ukończyłeś szkołę podstawową to zapraszamy Cię serdecznie.

PRZYJDŹ I UCZ SIĘ Z NAMI !

Poniżej linki odsyłające na stronę internetową dot. rekrutacji: Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 


http://test.soswrop.ayz.pl/rekrutacja-sosw-2020-2021/szkola-branzowa.html

http://test.soswrop.ayz.pl/rekrutacja-sosw-2020-2021/szkola-przysposabiajaca-do-pracy/952-do-pobrania.html

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

adres szkoły: ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 14

39-100 Ropczyce

telefon: (+17) 22-18-382

adres www: http://soswropczyce.pl

e-mail szkoły: soswropczyce@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publikacja: 10-06-2020 , aktualizacja: 12-06-2020, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.