Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

W czwartek, 31 marca 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Rojek. Jednym z pierwszych punktów zebrania były: informacja  Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu i informacja  Powiatowego Lekarza Weterynarii  o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu. Podczas marcowej sesji rozpatrzono i podjęto również uchwały m. in. w sprawie: autopoprawki do powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, przystąpienia Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, zmian w budżecie  powiatu na 2022 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Ponadto Rada Powiatu wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia i powierzenie Gminie Sędziszów Małopolski realizacji zadania własnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czarnej Sędziszowskiej. W kolejnym punkcie Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Witold Darłak zdał sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

 

 

 

publikacja: 01-04-2022 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.