Rusza budowa nowych boisk sportowych

W Starostwie Powiatowym w Ropczycach podpisana została umowa na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego”.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: Lider – Firma ASBUD Andrzej Stasiowski, Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie, Partner – Firma ACTIVIA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53, lok. 6, 90-130 Łódź.

Wartość umowna robót to: 2 926 043,63 zł.

Ze strony Powiatu umowę podpisali: Starosta Powiatu – Pan Witold Darłak oraz Wicestarosta Powiatu – Pani Bernadeta Frysztak, a ze strony Wykonawcy: w imieniu konsorcjum umowę podpisał Pan Andrzej Stasiowski.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie:

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,

- bieżnia 200 m o nawierzchni poliuretanowej,

- boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej,

- boisko do tenisa o nawierzchni poliuretanowej,

- boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej,

- boisko do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej,

- miejsce rzutu kulą o nawierzchni poliuretanowo-betonowej,

- skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej,

- ogrodzenie terenu boiska wraz murkiem, bramami wjazdowymi i furtkami wejściowym,

- ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne wykończone kostką brukową,

- nowa powierzchnia utwardzona przed bramami wjazdowymi na teren boiska,

- piłkochwyty,

- barierki wraz z furtkami przed bieżnią,

- dodatkowe barierki na schodach terenowych,

- oświetlenie boiska,

- monitoring.

 

Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017; dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT w wysokości 1 500 000,00 zł. Zakończenie robót planowane jest jeszcze w tym roku.

Ww. zadanie inwestycyjne ma na celu zapewnienie młodzieży szkolnej odpowiedniej i bezpiecznej realizacji zadań edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego. Poprawę dostępności, podniesienie jakości i warunków korzystania z lokalnej infrastruktury sportowej.

Stan techniczny istniejących obiektów stwarzał już zagrożenie dla użytkowników co powodowało, że zajęcia te były znacząco ograniczone. Obiekty sportowe nie były też przystosowane do uprawiania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych.

Nowy kompleks boisk szkolnych zlokalizowany pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi, których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski w sposób znaczący poprawi tą sytuację.

publikacja: 15-06-2018 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.