W Bliźnie odrobiono lekcję historii

W miniony weekend Blizna była miejscem i wspaniałą okazją do odrobienia lekcji historii.
W sobotę, 5 sierpnia 2017 roku przy Obelisku w Bliźnie odbyły się uroczystości Patriotyczno-Religijne pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Organizatorami obchodów byli: p.o. Wójta Gminy Ostrów, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi „Bliźnieńskiej”. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji żołnierzy AK, leśników, księży, miejscowej ludności oraz więźniów i robotników z niemieckiego obozu pracy w Pustkowie, którzy brali udział w działaniach zakończonych zdobyciem cennych informacji o niemieckiej broni V-1 i V-2 na terenie Blizny i okolic. Po Nabożeństwie wygłoszono przemówienia okolicznościowe. Następnie odbył się m.in. Apel Pamięci, po którym złożono kwiaty pod Obeliskiem. W uroczystości uczestniczyli m.in. Senator RP Zdzisław Pupa, Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jacek Magdoń, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Rojek, Radni Powiatu: Marian Dwojak i Bogusław Wójcik, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Marek Tęczar, Zastępca Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Wiesław Wojdon, Dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów ppłk Grzegorz Grobel, Komendant WKU w Mielcu ppłk Mirosław Ciesielski, kombatanci oraz inni zaproszeni goście, których przywitał p.o. Wójta Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg.
Następnie w niedzielę, 6 sierpnia br. tłumy ludzi odwiedziły Park Historyczny Blizna podczas VIII Pikniku Militarnego, nad którym honorowy patronat objął Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Witold Darłak. W programie tegorocznego zlotu były m.in. pokaz sprzętu wojskowego, grup rekonstrukcyjnych, militaria, koncerty zespołów, II Powiatowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej. Główną atrakcją wydarzenia była inscenizacja historyczna „ WRZESIEŃ 1939”.

publikacja: 08-08-2017 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.