Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U. z 2015r., poz. 1774) Starosta Ropczycko – Sędziszowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działki nr, nr:

2635/3 położona w Ociece poprzez zezwolenie inwestorowi tj. Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie- Oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok  na wykonanie inwestycji polegającej na ułożeniu i przeprowadzeniu na wyżej opisanej nieruchomości dwóch równoległych gazociągów DN50 to jest urządzeń służących do przesyłania gazu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ostrów XVII/79/16 z dnia 13.01.2016r. oraz 1109 i 1111 położone w Będziemyślu poprzez zezwolenie inwestorowi tj. Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie  ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów na budowę sieci gazowej w miejscowości Będziemyśl zgodnie z Decyzją Burmistrza Sędziszowa Młp. nr IDiPP.6733.19.2015MM1.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

                                                                         STAROSTA

                                                                         Witold Darłak

 

 

                                                                                                                              

 

publikacja: 29-04-2016 , aktualizacja: 29-04-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.