XL Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.Otwarcie XL Sesji Rady Powiatu.

2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

4.Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

4.1.w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

4.2.w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/295/2018 z dnia 7 września 2018 roku.

4.3.w sprawie: przekazania nieruchomości w drodze darowizny.

4.4.w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

5.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

6.Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

JÓZEF ROJEK

publikacja: 09-10-2018 , aktualizacja: 10-10-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.