INFORMACJA o naborze do „Programu korekcyjno – edukacyjnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie" w 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, informuje że rozpoczął się nabór osób do tegorocznej edycji „Programu korekcyjno – edukacyjnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie".

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach skierowany jest do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec: małżonek/partnerek, dzieci, rodziców i innych osób najbliższych. Zgodnie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku  (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259) oddziaływania korekcyjno-edukacyjne są kierowane w szczególności do:

1.      „osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie (…), wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych” (w tym na wniosek prokuratora z art. 335 §1 kpk);

2.      „osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii”;

3.      „osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie

korekcyjno-edukacyjnym” (np. w związku z realizacją procedury Niebieska Karta, dobrowolne zgłoszenia uczestników itp.).

 

            W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach  informuje o możliwości zgłaszania się chętnych osób do tegorocznej edycji programu.

            Dodatkowe informacje w sprawie ww. programu można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul Konopnickiej 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-.15.30, a także  telefonicznie pod nr 17 22 12 566

 

Zapraszamy!

 

grafika do pk-e

publikacja: 25-02-2020 , aktualizacja: 25-02-2020, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.