XX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

XX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się  w dniu 4 października 2016 r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

    3.1. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. “Zawodowcy na start” w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4- Poprawa jakości kształcenia,

    3.2. w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

4. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

5.  Zamknięcie XX Sesji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.              

                                                                              

                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                      ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                   JÓZEF ROJEK

publikacja: 29-09-2016 , aktualizacja: 29-09-2016

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.