I N F O R M A C J A

Zarząd Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach informuje, że w dniu 17.10.2017 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu publicznym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1564 o pow. 0,1164 ha położona w obrębie Ropczyce – Witkowice stanowiąca  własność Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, która jest  przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   

Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonego przetargu publicznym zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, na stronie internetowej urzędu oraz w dzienniku „Super Nowości”.  

                                                                      Przewodniczący  Zarządu Powiatu

                                                                                      Witold Darłak

publikacja: 18-10-2017 , aktualizacja: 18-10-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.