Zostań rodziną zastępczą!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców. Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowania.

Każde dziecko pragnie wychowywać się w rodzinie, która zapewni mu wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, doceni, przytuli, wyjaśni. Jednak nie każde dziecko ma możliwość wzrastania w bezpiecznym domu, w odpowiednich warunkach niezbędnych do prawidłowego rozwoju.

Na terenie naszego powiatu obecnie funkcjonuje 32 rodziny zastępcze, w których pieczę zastępczą znalazło 49 wychowanków oraz 1 rodzinny dom dziecka – w nim przebywa 6 podopiecznych. Ale to wciąż zbyt mała liczba rodzinnych form pieczy zastępczej, aby zapewnić opiekę i wsparcie dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia opiekii wychowania przez rodziców, szczególnie w sytuacjach pilnie występujących potrzeb.

W związku z powyższym poszukujemy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia pomocy, które w atmosferze szacunku, czułości, miłości i zrozumienia są gotowe poświęcić dzieciom czas, uwagę i oddać cząstkę siebie. Apel kierujemy do osób odpowiedzialnych, odważnych, wrażliwych, empatycznych, gotowych podjąć wyzwanie okazania wsparcia dziecku, bez względu na okoliczności, w jakich to dziecko się znalazło.


Informacje na temat rodzicielstwa zastępczego oraz procedury kwalifikowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka można uzyskać od pracowników Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 28 913, 17 86 52 533, 17 86 52 535 i 17 22 10 048.

20201020142316411-1fffrrrrrrrrr


publikacja: 20-10-2020 , aktualizacja: 20-10-2020, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.