INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Starosta Ropczycko – Sędziszowski w Ropczycach informuje, że w dniu 21.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach ul. Konopnickiej 5 został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działki ewidencyjne nr, nr: 1401/4  o pow. 0,0193ha, 1025/5 o pow. 0,0266 ha położone w obrębie Ropczyce  przeznaczone  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

                                                                          S T A R O S T A

                                                                                             Witold Darłak

publikacja: 25-07-2017 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.