Briefing Prasowy

15 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach miała miejsce konferencja prasowa z udziałem Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Panem Witoldem Darłakiem. Na briefingu zostały poruszone dwa istotne tematy. Pierwszy z nich dotyczył dialogu w sprawie budowy 3 suchych polderów w okolicach Ropczyc. Mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie są temu przeciwni, natomiast domagają się budowy 28 małych zbiorników retencyjnych. Z tego powodu w dniu 3 stycznia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Udział w nim wzięli Wicewojewoda Podkarpacki Pani Lucyna Podchalicz, dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Witold Darłak, przedstawiciele samorządu gminy Wielopole, gminy Ropczyce. Zaproszeni na to spotkanie byli również sołtysi z Niedźwiady oraz Broniszowa. Rada po wysłuchaniu stron przekazała propozycję mieszkańców do ponownego rozpatrzenia przez RZGW.
Następnie został poruszony temat zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła ustawę z dnia 20 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym. Związane jest to z koniecznością rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od daty zakupu. W razie nie dotrzymania terminu Urząd ma prawo ukarać finansowo osobę, która nie przerejestrowała pojazdu.

Więcej informacji na oba tematy znajduje się w filmie poniżej.

Zachęcamy do oglądania.

 

 

publikacja: 16-01-2020 , aktualizacja: 17-01-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.