W powiecie powstają kolejne nowe chodniki

Mieszkańcy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego będą mogli czuć się bezpieczniej. Przy drogach powiatowych powstają nowe chodniki. Sukcesywnie, wykonywane są nowe ciągi piesze, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców.
Obecnie trwają prace inwestycyjne w ciągu drogi nr 1347R Mała – Łączki Kucharskie
w miejscowości Mała na długości 240 m. Wartość zadania wynosi 150 997,75zł
Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga z siedzibą
w Niedźwiadzie.
Jeszcze w tym roku, nie tylko mieszkańcy Małej doczekają się nowego ciągu pieszego.
W kolejce czeka jeszcze miejscowość Czarna, gdzie trwają prace w ciągu drogi nr 1333R Czarna – Bratkowice Miłocin na długości 272 m. Całkowity koszt inwestycji to 146 664,51zł
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej sp. z o.o.
z siedzibą w Sędziszowie Młp.
Ponadto trwają prace przy wykonaniu chodnika przy drodze nr 1334R Wolica Piaskowa – Kawęczyn w miejscowości Wolica Ługowa na długości 200 m.
Wartość inwestycji wynosi 93 715,48 zł.
Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargowym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej sp. z o.o. w Sędziszowie Młp.
Również mieszkańcy Zagorzyc będą mieli nowy chodnik, bowiem trwają roboty w ciągu drogi nr 1342R Sędziszów Młp.– Zagorzyce – Wielopole Skrz. w miejscowości Zagorzyce na długości 300 m.
Podobnie jak w przypadku inwestycji w Wolicy Ługowej wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej sp. z o.o. w Sędziszowie Młp.
Wartość zadania wynosi 193 122.70 zł.
Zakres prac obejmuje ułożenie chodnika z kostki brukowej na całej długości odcinków o szerokości 1,2 – 2,0 m, wraz z odwodnieniem liniowym. Inwestycje na terenie gminy Sędziszów Małopolski są możliwe dzięki dobrej współpracy między samorządem powiatowym i gminnym.
Jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, prace zostaną wykonane w możliwie jak najszybszym terminie.

publikacja: 13-12-2016 , aktualizacja: 14-12-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.