100. rocznica istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia

Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, polskie władze stanęły przed ogromnym wyzwaniem radzenia sobie z powojennym bezrobociem. Na mocy Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami z dnia 27 stycznia 1919 r. podpisanego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, powołano do życia w II Rzeczypospolitej państwowe służby zatrudnienia, będące ważnym instrumentem walki z bezrobociem.

Upamiętniając powstanie pierwszych instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 16 grudnia 2010 r., dzień 27 stycznia został ustanowiony Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Z tej okazji 25 stycznia br.  Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach świętowali  100. rocznicę  istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia.  Wszystkich przybyłych na tę uroczość gości, pracowników i emerytów przywitał Dyrektor PUP -  Jacek Posłuszny.  Odczytał też listy okolicznościowe, które skierował do pracowników Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło. Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu – Józef Rojek, Starosta – Witold Darłak, Wicestarosta – Bernadeta Frysztak oraz Etatowy Członek Zarządu – Andrzej Bączkowski, którzy podziękowali pracownikom za dotychczasową pracę i zaangażowanie oraz życzyli satysfakcji  z jej wykonywania i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym jak i prywatnym.   

publikacja: 28-01-2019 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.