Ogród dobrych serc. Przedszkole Promyk szansą na doświadczanie świata

Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach od 1marca 2018 roku rozpoczął realizację projektu pt. „Ogród dobrych serc. Przedszkole Promyk szansą na doświadczanie świata” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach poprzez utworzenie 19 nowych miejsc wychowywania przedszkolnego, w tym wydłużenie czasu pracy oraz realizacja zajęć specjalistycznych dla 19 dzieci oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej (w formie zajęć specjalistycznych) dla 6 dzieci do 31.08.2019 r. Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do powstania nowych miejsc wychowania przedszkolnego przez co będą miały wpływ na osiągniecie celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Grupa docelowa projektu:

dzieci w wieku przedszkolnym określonym w przepisach oświatowych, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu m.in. na autyzm, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną i niepełnosprawności sprzężone. Łącznie działaniami projektu przewiduje się objęcie 25 dzieci ( w tym 2 Kobiety i 23 Mężczyzn) zamieszkałych  na terenie województwa podkarpackiego, w tym 19  nowo przyjętych dzieci. Realizacja projektu „Ogród dobrych serc. Przedszkole Promyk szansą na doświadczanie świata” umożliwi świadczenie wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego poprzez: 

- przebudowę/adaptację budynku dydaktycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pod potrzeby przedszkola specjalnego,

- wyposażenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w pomoce dydaktyczne jak również niezbędny sprzęt,

- zapewnienie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 

- wydłużenie godzin pracy przedszkola,

- wyżywienia dzieci podczas przebywania w przedszkolu poprzez dostosowanie wyżywienia do potrzeb tych dzieci,

- zajęcia specjalistyczne: w tym hipoterapia, dogoterapia, zajęcia na basenie,

- dowóz dzieci do przedszkola i na zajęcia specjalistyczne jak również odwiezienie dzieci po zajęciach w przedszkolu

Rodzice dzieci przyjętych będą mogli korzystać z  Konsultacji lekarskich specjalistycznych -profilaktyka prozdrowotna.

 

 

publikacja: 07-08-2018 , aktualizacja: 07-08-2018, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.