Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2016” - informacja dla lokalnych organizacji pozarządowych

16 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego. Termin składania wniosków mija 25 października 2016 roku. W konkursie można się starać o dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne.

W konkursie o dotacje mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Projekty mogą rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 roku i trwać nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 roku. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Termin składania wniosków mija 25 października 2016 roku, do godziny 12.00. Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie www.rownacszasne.pl

Od 2016 r. Regionalnym Partnerem konkursu jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK, której rolą, poza zainteresowaniem konkursem jak największej grupy młodzieży i ich liderów, jest pomoc w przygotowaniu aplikacji konkursowej. Fundacja świadczy pomoc doradczą i informacyjną.

Więcej informacji na stronie www.fundacjasmk.pl, e-mail fundacjasmk@gmail.com

publikacja: 12-09-2016 , aktualizacja: 12-09-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.