Nie bądźmy obojętni na ludzki los!

W związku z okresem zimowym 2017/2018 i występowaniem trudnych warunków pogodowych, zwracamy się z apelem do Mieszkańców naszego powiatu o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne i inne, które mogą być narażone na wychłodzenie zagrażające ich zdrowiu lub życiu.
Pamiętajmy, jeśli widzimy bezdomnego lub śpiącego na dworze człowieka nie przechodźmy obok obojętnie. W razie potrzeby udzielenia pomocy tym osobom prosimy o poinformowanie odpowiednich służb lub instytucji. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc, być może uratuje jej życie. Wszelkie informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym można uzyskać w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pod bezpłatnym, całodobowym numerem 987.

Osoby bezdomne potrzebujące schronienia i pomocy mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych w schroniskach dla osób bezdomnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Najbliższe to:
- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie, ul. Styki 21, tel. 17 852 15 71,
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Racławówce /k Boguchwały, tel. 17 862 30 91,
- Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębicy, ul. Słoneczna 1, tel. 14 670 44 71,
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Dębicy, ul. Św. Brata Alberta 2, tel. 503 615 227

Ponadto istnieje możliwość udzielenia schronienia osobom bezdomnym oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej mieszkańcom naszego powiatu w hostelu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3. Informacja o schronieniu dostępna jest pod numerem tel. 17 22 12 566 lub 17 22 27 576.
Przy ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych, uniemożliwiających transport do schroniska, udzielnie doraźnej pomocy, w tym schronienia, możliwe jest w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie i w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie.

Wydawanie posiłków dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Ropczyce odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.30-14.00 w Dziennym Domu Pobytu dla Emerytów, Rencistów, Inwalidów i Osób Samotnych w Ropczycach, ul. Mickiewicza 11, tel. 17 221 05 14.

publikacja: 13-12-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.