„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest : Co robisz dla innych? „

„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem
życia jest : Co robisz dla innych? „

W dniu 7 czerwca 2016r. W auli Zespołu Szkół Agro – Technicznych
w Ropczycach miało miejsce uroczyste zakończenie programu z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej.
Organizatorami spotkania byli: Pani Grażyna Skałuba – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Ropczycach i Pani Zofia Jasek – Sekretarz tego Oddziału.
Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą polską organizacją humanitarną zajmującą się m.in. udzielaniem pomocy socjalnej, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach medycznych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa i rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.
Uczestnicząca w spotkaniu Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego podkreśliła znaczenie realizacji programów prozdrowotnych w procesie wychowania młodzieży i stwierdziła, że najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym.
Pani wicestarosta podziękowała Organizatorom, Wolontariuszom i Działaczom PCK za poświęcenie się pracy dla innych.

publikacja: 13-06-2016 , aktualizacja: 13-06-2016, autor: Wydział WOiP Krzysztof Gotkowski

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.