Prace budowlane przy budynku „C” Zespołu Szkół w Ropczycach

Rozpoczęto roboty budowlane przy budynku „C” Zespołu Szkół w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 10 w ramach projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej” dofinansowanego z RPO WP 2014-2020.

Budynek wybudowany został w stylu eklektycznym w 1905 r. Od czasu powstania obiekt był siedzibą Kasy Oszczędności w Ropczycach, która w 1930 r. zmieniła nazwę na Komunalną Kasę Oszczędności, a następnie na Powiatową Kasę Oszczędności. Podczas II wojny światowej, w 1943 r. przeznaczony został na warsztaty szkolne ropczyckiej filii Szkoły Mechanicznej w Dębicy, przekształconą później w samodzielną placówkę szkolną. Od tamtej pory pełnił funkcję szkoły. Przejściowo w latach 50 XX w. w budynku mieściła się Gminna Kasa Spółdzielcza w Ropczycach.

Historyzująca architektura obiektu jest charakterystyczna dla budowli wzniesionych na terenie dawnej Galicji w pierwszej dekadzie XX w. i w przypadku ww. budynku zachowała się w niemal niezmienionej formie do czasów współczesnych. Zastosowane rozwiązania projektowe wskazują na dobrej klasy architekta pochodzącego zapewne ze środowiska krakowskiego.

Budynek usytuowany przy głównej ulicy prowadzącej do centrum miasta należy do najbardziej okazałych i reprezentacyjnych w Ropczycach, stanowi dominantę przestrzenną w krajobrazie miejskim.

Stanowi także materialny dokument historii rozwoju Kas Oszczędności na terenie Galicji w początku XX w.

Jest ważnym przykładem budynku użyteczności publicznej - kasy oszczędności, który nielicznie występuje na terenie woj. podkarpackiego. Obiekt posiada wartości artystyczne, historyczne oraz naukowe.

Zakres planowanych do wykonania robót budowlanych obejmuje przede wszystkim:

- prace konserwatorskie i renowacyjne zewnętrzne budynku,

- przebudowę oraz kompleksowy remont wewnątrz budynku wraz ze wszystkimi instalacjami,

- przebudowę infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu budynku np. utwardzenie nawierzchni obejmujące ciągi piesze, wykonanie elementów małej architektury (ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.),

- oświetlenie zewnętrzne elewacji budynku,

- monitoring i zabezpieczenie budynku.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma J.P. BUD J. Leszczak P. Podsiadło, 38-123 Wysoka Strzyżowska 125.

Umowny koszt zadania to: 4 387 016,51 zł.

publikacja: 26-10-2017 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.