Powiatowa Gala Wolontariatu

"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością,

 obudziłam się i spostrzegłam,

że życie jest służbą na rzecz innych.

Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością."
- Matka Teresa z Kalkuty

 

 

     W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim 15 lutego  2018 r. odbyła się Powiatowa Gala Wolontariatu, rozstrzygająca Konkurs ,,Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”.

Ogłoszony Konkurs zakładał następujące cele:

a) propagowanie idei wolontariatu wśród społeczności lokalnej,

b) wyrażenie podziękowania osobom, które dobrowolnie, z własnej inicjatywy i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,  

c) kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich,

    Galę otworzyła Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Pani Bernadeta Frysztak. Przywitała zaproszonych gości, nominowanych, podmioty zgłaszające oraz licznie zgromadzoną młodzież. Pani Wicestarosta podkreśliła istotę, znaczenie i nieocenioną działalność wolontariuszy: „ …Dzisiejsza Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat w życiu człowieka. Ponadto pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego…”

    Decyzją Komisji Konkursowej przyznano nagrody, wyróżnienia oraz statuetki następującym podmiotom:

5 nagród dla:

1.  Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców – Oddział w Sędziszowie Małopolskim;

2.  Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.;

3.  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach;

4.  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie;

5.  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu;

 

13 wyróżnień dla:

1. Pani Danuty Kmiotek – nauczyciela Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach;

2.   Pana Karola Zagórskiego – nauczyciela Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach;

3.  Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim;

4.  Pani Marzeny Sokołowskiej-Andreasik – nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie;

5.    Pana Rafała Winiarza – ucznia Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach;

6.    Szkolnego Koła Caritas w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej;

7.    Pana Józefa Gudyki – Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Nie bądź obojętny” w Ropczycach;

8.    Państwa Hanny i Ryszarda Wszołek;

9.    Pani Ludwiki Miąso;

10.   Pana Mariusza Totona;

11.   Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim;

12.   Pani Agnieszki Kwaśniak – nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim;

13.   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozodrzy.

Komisja konkursowa przyznała również 2 tytuły Honorowy Wolontariusz: Pani Genowefie Zygmunt i Panu Władysławowi Antosowi.

    Pani Genowefa Zygmunt - wybitny pedagoga, wychowawca, wieloletni dyrektor szkoły, wspaniała matka, ale przede wszystkim: społecznik, organizator, kreator i inicjator ogromnej ilości przedsięwzięć oraz akcji lokalnych, ogólnopolskich czy światowych. Po przejściu na emeryturę od 1995 roku pełni społecznie funkcje komendanta hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ropczycach. Na uwagę zasługuje fakt, że od 1985 roku do chwili obecnej jest głównym organizatorem letnich dziecińców w miejscowości Mała dla ponad 100 dzieci, zapewniając im fachową opiekę wychowawczą, wyżywienie i wypoczynek. Ponadto corocznie podczas wakacji organizowała dla dzieci wypoczynek nad morzem - kolonie zdrowotne we Władysławowie, Łebie, Kołobrzegu. Należy również wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu w coroczną organizację „Harcerskiej Gwiazdki z Nieba”, która z okazji świąt Bożego Narodzenia dociera do rodzin biednych i najbardziej potrzebujących z terenu gminy Ropczyce. Celem działalności społecznej Pani Zygmunt jest przede wszystkim kultywowanie tradycji - angażuje i motywuje młodzież do pracy w przygotowaniu okolicznościowych spotkań między innymi dożynek, festynów rodzinnych, uroczystości państwowych oraz kościelnych.

Angażuje się również w coroczną organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Na szczególną uwagę zasługuje jej postawa podczas powodzi, która miała miejsce w czerwcu 2009 roku - wspólnie z harcerzami hufca brała czynny udział w pomocy powodzianom. Przez  6 tygodni rozdawała dary, aby zapewnić potrzebującym środki do przetrwania w ciężkiej sytuacji. Pomagała także w uporządkowaniu terenu powodziowego. Pomagała również w zbiórce darów dla powodzian w Glinach Wielkich i Małych i na Śląsku. Zawsze jako jedna z pierwszych odpowiada na potrzeby społeczne, nie tylko w Polsce. Była koordynatorem akcji charytatywnych na terenie powiatu takich jak: zbiórka i przekazanie zniczy na cmentarz Łyczakowski,  zbiórka darów dla dzieci w Afganistanie.

Kobieta obdarzona charyzmatycznym darem szczerej dobroci, której nie należy oceniać, ale w honorowy sposób doceniać.

   Pan Władysław Antos - długoletni Przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie Młp. który w środowisku lokalnym jest wzorem człowieka niezłomnego w realizacji zadań i osiąganiu celów, jakie przed sobą postawił, zwłaszcza w zakresie tworzenia przyjaznego środowiska dla osób niepełnosprawnych. To Pan Władysław Antos od 39 lat tworzył dla tej grupy osób różne formy pomocy. Początkową działalność prowadził w swoim domu oraz w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, do których docierał razem z swoją żoną Ireną Antos. Dzisiaj  Stowarzyszenie to m.in. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienne Centrum Aktywności oraz mieszkania treningowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

    Galę uświetniły występy artystyczne przygotowane przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ropczycach, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi  w Sędziszowie Małopolskim.

    Spotkanie wzbogaciły prezentacje multimedialne, przygotowane przez: szkoły, placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko - Sędziszowski oraz stowarzyszenia angażujące się w prace na rzecz wolontariatu. Wyróżnionym i nagrodzonym wolontariuszom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie się w sprawy społeczności lokalnej jak i chęć pomocy drugiej osobie.

 

Szanowni nagrodzeni oraz wyróżnieni!

 
   Życzymy Wam spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych celów, a przede wszystkim tego, aby każdy dobry uczynek i każde dobre słowo wracało do Was dając siłę do dalszej pracy. Organizatorem konkursu był Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  w Ropczycach. Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc pracownikom Wydziału Organizacyjnego i Promocji.

publikacja: 19-02-2018 , aktualizacja: 19-02-2018, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.