Dotacje dla szkolnych bibliotek w ramach programu MEN „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3

Powiat Ropczycko – Sędziszowski otrzymał dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.

    Wartość całego projektu wynosi 30 000,00 zł, w tym dotacja w kwocie 24 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 6 000,00 zł. Dotacja została przyznana dla dwóch szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko – Sędziszowski.
1. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach 12 000,00 zł
2. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. 12 000,00 zł

Wysokość dotacji dla poszczególnych szkół uzależniona była od liczby uczniów danej szkoły.

     Celem projektu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i  roli bibliotek szkolnych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.

publikacja: 06-06-2016 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.