Międzypowiatowe ćwiczenia zgrywające

17 września br. odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia zgrywające w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podczas likwidacji występujących miejscowych zagrożeń i pożarów. Ćwiczenia poprzedziło szkolenie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dla przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego oraz przedstawicieli PSP realizujących zadania operacyjne z zakresu ochrony przed powodzią, w którym uczestniczyli, m.in. Starosta Powiatu Witold Darłak, komendanci straży i policji, strażacy oraz przedstawiciele powiatowego i miejskich centrów zarządzania kryzysowego.
Jednym z prelegentów był przedstawiciel Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Podczas szkolenia zostało omówione również wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w planie operacyjnym ochrony przed powodzią.
Funkcjonowanie Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego zreferował w formie prezentacji multimedialnej Ryszard Alberski-pracownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
Po części szkoleniowej przeprowadzono międzypowiatowe ćwiczenia zgrywające, które składały się z dwóch epizodów: pierwszy dotyczył pożaru wielko powierzchniowego w miejscowości Kozodrza, natomiast drugi zagrożenia na akwenie wodnym w Czarnej Sędziszowskiej.

publikacja: 18-09-2015 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.