NOWE CHODNIKI WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH

Podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczęły się kolejne prace przy budowie nowych chodników przy drogach powiatowych w ramach realizowanej drogowej strategii inwestycyjnej samorządu powiatowego.

Budowa chodników będzie wykonana w pasie drogowym niżej wymienionych dróg powiatowych:

1. Nr 1347R Mała – Łączki Kucharskie w m. Mała na długości 240m. Wartość zadania 150 997,75 zł.

2. Nr 1333R Czarna – Bratkowice – Miłocin w m. Czarna na długości 272m. Wartość zadania 146 664,51 zł.

3. Nr 1334R Wolica Piaskowa – Kawęczyn w m. Wolica Ługowa na długości 200m. Wartość zadania 93 715,48 zł.

4.Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Zagorzyce na długości 300m. Wartość zadania 193 122,70 zł.

5. Budowa chodnika w ciągu ulicy nr 1329R Sucharskiego w Ropczycach na długości 200 m.

Inwestycje swoim zakresem będą obejmować budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 1,5 – 2,0 m, wraz ze zjazdami (częściowo na kolektorze). Zaznaczyć należy, iż w bieżącym roku zostały już wykonane chodniki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski w m. Kamionka na długości 192 m za kwotę 99 058,02 zł. oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1341R Anastazów – Skrzyszów w m. Skrzyszów na długości 163 m za kwotę 106 461,97 zł.

Łącznie w bieżącym roku zostanie wykonanych 1 567 m chodników za łączną kwotę 790 020,43 zł.

Dzięki budowie chodników na wyżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych poprawi się zdecydowanie bezpieczeństwo pieszych, których ruch na tych odcinkach jest bardzo duży. Ponadto dzięki temu automatycznie poprawi się bezpieczeństwo poruszających się na tej drodze kierowców.

Oprac. Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Ropczycach

publikacja: 30-11-2016 , aktualizacja: 30-11-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.