XXXI Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Wystąpienie Pani Małgorzaty Wajdy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: rozpatrzenia petycji,

b) w sprawie: powierzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogami powiatowymi,

c) w sprawie: powierzenia Gminie Wielopole Skrzyńskie zadania zarządzania drogami powiatowymi,

d) w sprawie: powierzenia Gminie Sędziszów Małopolski zadania zarządzania drogą powiatową,

e) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

7. Wnioski Radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

                                                                   Józef Rojek

                                                           Przewodniczący Rady Powiatu

                                                            Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 21-10-2021

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.