OGŁOSZENIE

Ropczyce dnia 13.09.2016r.

                  

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Starosta Ropczycko – Sędziszowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych  jako działki nr, nr: 5208, 5476, 5492, 5554/5 położone w Niedźwiadzie, oraz 18, 52, 86, 93, 127, 128/3, 70 położone w Okoninie, 70, 111, 313, 4444, 861, 925, 1321, 1411, 1463, 1564, 1615, 2079/1, 2157/2, 1267/1, 1267/2, 748/1, 748/2, 1608/1, 3022/2, 3023, 3134/1, 1518/1, 1531/1, 1533, 1534, 1236, 1655/7, 325, 790, 1920/2, 1519/1, 1522, 1926, 1925, 1852, 311/1, 1460, 3035/10, 3035/2, 3035/8, 276, 1539/1, 1232, 1235, 1315  położone w Łączkach Kucharskich o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie  inwestorowi - Gminie Miasta Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce na zajęcie nieruchomości dla potrzeb wykonania inwestycji pn. „ budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompowniami wody i ich zasilaniem energetycznym.” Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

                                                                                                              STAROSTA

 Witold Darłak

                                                                                                                   

publikacja: 15-09-2016 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.