Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka!

W związku z okresem zimowym 2016/2017 i występowaniem trudnych warunków pogodowych zwracamy się z apelem do Mieszkańców naszego powiatu o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne, które mogą być narażone na działanie pogody i wychłodzenie zagrażające ich zdrowiu lub życiu.

W razie potrzeby udzielenia pomocy tym osobom prosimy o poinformowanie odpowiednich służb lub instytucji oraz o doraźne objęcie potrzebujących niezbędną pomocą według możliwości, do czasu przybycia służb.

Informujemy, że osoby bezdomne potrzebujące schronienia mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych w schroniskach dla osób bezdomnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Najbliższe to:

- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie, ul. Styki 21,    tel. 17 852 15 71,

- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Racławówce /k Boguchwały, tel. 17 862 30 91,

- Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębicy, ul. Słoneczna 1, tel. 14 670 44 71,

Ponadto osoby bezdomne lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej, mieszkające na terenie naszego powiatu mają możliwość skorzystania z tymczasowego schronienia nw hostelu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lubzinie. Informacja o schronieniu dostępna jest pod numerem tel. 17 22 12 566. Przy ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych uniemożliwiających transport do schroniska, możliwe jest także udzielnie doraźnego schronienia i pomocy w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie i w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie.

Wydawanie posiłków dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Ropczyce odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30-14.00 w Dziennym Domu Pobytu dla Emerytów Rencistów Inwalidów i Osób Samotnych w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 11, tel. 17 221 05 14.

Wszelkie informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób bezdomnych
w sezonie zimowym można uzyskać w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pod całodobowym bezpłatnym numerem 987.

Pamiętajmy, że taka postawa społeczna może zapobiec wielu nieszczęściom!

POIK w Lubzinie

 

publikacja: 09-12-2016 , aktualizacja: 09-12-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.