Uroczyste otwarcie drogi powiatowej Gnojnica – Broniszów w miejscowości Broniszów

loga do strony

Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej nr Nr 1343R Gnojnica – Broniszów w m. Broniszów. Operacja ta była realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargowym było MPDiM sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie. Na realizację inwestycji Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 367 780,00 zł.Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 577 998,17 zł.

Dzisiaj, tj. 9 listopada br.  oddano drogę do użytku. Zebranych powitał gospodarz Gminy Wielopole Skrzyńskie Marek Tęczar.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali, m.in.: Starosta Powiatu Witold Darłak, Wicestarosta Powiatu Bernadeta Frysztak, członek Zarządu Powiatu Dorota Sędłak, przedstawiciel Wykonawcy.

Nowa droga przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zlikwidowany został problem licznych nierówności i spękań w obrębie nawierzchni drogi.

 

 

publikacja: 10-11-2016 , aktualizacja: 31-01-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.