II Zwyczajna Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie II Sesji Młodzieżowej Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

–        w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2016r.

–        w sprawie: powołania Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki

–        w sprawie: wystąpienia z inicjatywą udziału w organizacji zbiórki i Koncertu Charytatywnego „Pomagamy Tosi”, organizowanego przez Centrum Kultury w Ropczycach.

3. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie Sesji. 

 

                         Z poważaniem

                                                                 Przewodniczący Młodzieżowej Rady

                                                              Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

 

                                                                              Seweryn Matysek

 

publikacja: 10-03-2016 , aktualizacja: 10-03-2016

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.