Podpisanie porozumienia między ZST w Sędziszowie Młp a PZL Sędziszów S.A.

W dniu 28.10.2016r. pomiędzy firmą PZL Sędziszów S.A. rerezentowaną przez Bogusława Satławę – Członka Zarządu Spółki a Zespołem Szkół Techniczych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. reprezentowanym przez Grzegorza Patro – Dyrektora Szkoły, zawarto umowę, w której firma PZL Sędziszów S.A. obejmuje patronatem kierunek kształcenia branży elektromechanicznej. W jej ramach Spółka umożliwia uczniom odbycie praktyk zawodowch za wynagrodzeniem, przeprowadzanie wycieczek zakładowych, odbycie staży oraz bezpłatne udostępnienie bazy oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia kształcenia. Uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach przeprowadzanych przez wykwalifikowanych pracowników zakładu. Firma umożliwia uczniom pierwszeństwo w zatrudnieniu w firmie. Celem zawartego porozumienia jest podnoszenie kwalifikacji w kształceniu zawodowym i dopasowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb PZL Sędziszów S.A. W podpisaniu umowy uczestniczyła Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pani Bernadeta Frysztak.

publikacja: 28-10-2016 , aktualizacja: 02-11-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.