INFORMACJA

I N F O R M A C J A

 

Starosta Ropczycko – Sędziszowski w Ropczycach informuje, że w dniu 17.02.2017 r. na tablicy ogłoszeń  w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach ul. Konopnickiej 5 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej  własność Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego  oznaczonej  jako działka ewidencyjna nr 225/1  położona w obrębie Ropczyce - Witkowice, która została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres 3 lat na cele rolne.

STAROSTA

Witold Darłak

                                                                     

                                                                                                              

publikacja: 20-02-2017 , aktualizacja: 20-02-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.