XXXVII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

W środę, 9 marca 2022 roku w siedzibie Starostwa odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Rojek. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach Pan Wojciech Rak zdał sprawozdanie z rocznej działalności Komendy Powiatowej Policji. Przedstawił informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim w 2021 roku. Kolejnym Punktem obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021 przedstawiona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Pana Witolda Wierciocha. Na sesji podjęto również uchwały m.in. w sprawach:
- określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2022 roku,
- określenia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka oraz podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej.
Ponadto samorządowcy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego postanowili wyrazić wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy przeżywają trudny czas napaści wojennej. Radni przyjęli rezolucję w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednocześnie wyrażono zdecydowane poparcie dla demokratycznych dążeń narodu ukraińskiego do wolności i własnej państwowości. Jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zdecydowanie i jednoznacznie sprzeciwiają się niesprowokowanej i nieuzasadnionej inwazji, wymierzonej w suwerenny kraj.
W trakcie obrad Starosta Powiatu Pan Witold Darła przedstawił również sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

publikacja: 10-03-2022 , aktualizacja: 10-03-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.