Realizacja projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo Powiatu Ropczycko –Sędziszowskiego’’

Powiat Ropczycko-Sędziszowski realizacje projekt pn. „Nowoczesne szkolnictwo Powiatu Ropczycko –Sędziszowskiego’’, który trwa od 1 lipca 2019 r do 30 września 2022 r, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 oraz budżetu państwa, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

19 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbyło się spotkanie koordynatorów tego projektu, którego głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim. W zakres rzeczowy projektu wchodzi: organizacja staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów i uczennic; kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i uczennic; studia podyplomowe dla nauczycieli; doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych; współpraca z pracodawcami.

Obecnie zrekrutowano 136 uczniów z 3 szkół ponadpodstawowych: Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach i Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim. 69 uczniów w zawodach: technik logistyk i technik mechatronik, uczęszczających do Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach odbyło 150-godzinny staż zawodowy, płatny w wysokości 1187 zł.

W ramach stażu zawodowego uczniowie zostali ubezpieczeni (NNW), otrzymali odzież roboczą i ciepły posiłek. Ponadto 10 uczniom z SOSW w Ropczycach, po odbyciu 300 godzin stażu wypłacono kwotę po 2374 zł.

publikacja: 20-10-2021 , autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.