Podpisano umowę na przebudowę drogi Wolica Piaskowa – Kawęczyn

W dniu 14 czerwca 2018r. w Starostwie Powiatowym  w Ropczycach podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334R Wolica Piaskowa – Kawęczyn w m. Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski. Ze strony Powiatu umowę podpisali Starosta Witold Darłak i Wicestarosta Bernadeta Frysztak. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy. Wartość umowy wynosi 5 674 489,18 zł. Planowany termin zakończenia robót to 15.10.2018r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Wykonanie nowej nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni do 6m na długości ok. 3,8km,

- Przebudowa 2 sztuk istniejących przepustów

- budowa i przebudowa systemu odwodnienia

- Budowa chodnika dla pieszych na długości ok. 2,25km

- budowa oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych

- budowa zatok autobusowych

 

publikacja: 15-06-2018 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.